7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านหนองม่วงไข่ จ.แพร่ ร้องให้ตรวจสอบกองทุนวันละบาท หลังพบความไม่โปร่งใส

ชาวบ้านหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สุดทน หลังพบความไม่โปร่งใสในกองทุนวันละบาทของหมู่บ้าน

กลุ่มชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ รวมตัวร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าว ขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าเรื่องเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองม่วงไข่ หรือ กองทุนเงินออมวันละบาท ที่มีสมาชิก 1,841 คน หลังเกิดปัญหาสมาชิกไม่ได้รับเงินชดเชย ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต รวมถึงกรณีที่สมาชิกฯ ต้องการจะลาออก และขอเงินที่ออมไว้คืน ทางคณะกรรมการกองทุนฯ ก็บอกว่าลาออกไม่ได้ จนมีการส่งหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ แต่เรื่องก็ยังไม่คืบหน้า กองทุนฯ นี้ ก่อตั้งมาเมื่อปี 2553 มีเงินออมของสมาชิกมากกว่า 6 ล้านบาท และยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่อีกปีละ 120,000 บาท สำนักพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ สมทบอีกปีละ 120,000 บาท จากปัญหาที่เกิดขึ้น สมาชิกจึงอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการกองทุนฯ และตรวจสอบเงินออมของสมาชิกว่ายังอยู่ครบถ้วนหรือไม่

ด้าน นายประเสริฐ สุกิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่ เปิดเผยว่า ทางเทศบาลฯ ทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และปีนี้จะงดจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ พร้อมจะประสานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ชี้แจงรายละเอียดกับชาวบ้านทราบ โดยเฉพาะประเด็นจำนวนเงินออม ต้องมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ แม้ที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการกองทุนฯ มาแล้วถึง 3 ชุดก็ตาม