7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องให้ อ.อ.ป.ยกเลิกป่าสงวน ขอบริหารป่าชุมชนเอง จ.อุบลราชธานี

ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน จากตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ยื่นหนังสือเรียกร้องขอให้ยกเลิกพื้นที่ทำป่าสงวนของ อ.อ.ป. เพราะเป็นพื้นที่ป่าชุมชน ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์

โดยกลุ่มชาวบ้านเดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณายกเลิกพื้นที่ป่าสงวนดงใหญ่ดงชี เนื้อที่เกือบ 2,000 ไร่ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่า หรือ อ.อ.ป. กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เข้ามาปลูกป่ายูคาลิปตัสในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม แต่ชาวบ้านไปพบว่าผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินการใช้เครื่องจักรขุดรากถอนโค่นต้นยูคาลิปตัส และไม้เสื่อมโทรมออกไปหมด พร้อมใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเข้ามาฉีดพ่น ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านเคยร้องเรียนปัญหาการทำงานของผู้รับเหมาให้ อ.อ.ป. ออกมารับผิดชอบ ซึ่งทาง ออป. เองได้ออกมายอมรับผิด และรับปากกับชาวบ้านว่าจะไม่มีการนำสารเคมีกำจัดวัชพืชมาใช้อีก แต่ชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลสร้างถ่อ กังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะปัญหาสารเคมีซึมลงดินจนกระทบกับแหล่งน้ำใต้ดินที่ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภค จึงต้องการให้ยกเลิกการอนุญาตให้ อ.อ.ป. เข้ามาปลูกป่า และให้คืนพื้นป่าสงวนทั้งหมดให้กับชุมชนบริการจัดการเป็นป่าชุมชนเอง

ด้าน นายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จะนำเสนอเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป