ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ต้านทุจริต ตามติดกลโกง อบต.น้ำรึม สร้างสระแต่เก็บน้ำไม่ได้ใครรับผิดชอบ?

นี่คือภาพสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึมจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ถ่ายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ไม่มีน้ำในสระแห่งนี้เลย ปัญหานี้ไม่ใช่พึ่งเกิด แต่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อสร้างสระน้ำเสร็จปี 2558 ไม่เคยเก็บน้ำได้เลย ได้ใช้เงินแผ่นดินแต่ไม่ได้ใช้งาน ชาวบ้านจึงต้องพึ่งศาสตร์พระราชา ทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่

ย้อนกลับไปวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คอลัมน์หมายเลข7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง.ตาก ตรวจสอบกรณี อบต.น้ำรึมจ้างเอกชนขุดสระขนาดกว้างและยาวเท่ากัน 150 เมตร ลึก 4 เมตรค่าจ้าง 3,139,000บาท จากงบสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างในที่สาธารณะตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดจากภัยแล้งให้แก่ชาวบ้าน 1,046 ครัวเรือน

โครงการนี้เอกชนเริ่มงาน วันที่ 11 เมษายน 2558 ครบสัญญา 9 กรกฎาคมปีเดียวกัน ส่งมอบงานตรวจรับและจ่ายค่าจ้างครบแล้ว แต่สระเก็บน้ำไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ เนื่องจากไม่มีน้ำไหลเข้าสระเพราะอยู่ในพื้นที่สูงกว่าแหล่งต้นน้ำ รวมทั้งที่พื้นสระดินมีลักษณะเป็นลูกรังภูเขาฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงไปใต้พื้นสระ

การจัดทำโครงการนี้ อบต.น้ำรึมไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายกรมป่าไม้ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งให้อำเภอเมืองตากตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางละเมิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามที่ สตง.มีหนังสือแจ้ง โดยมีผลสอบข้อเท็จจริงว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบ แต่ สตง.ไม่เห็นด้วย จึงต้องส่งให้กรมบัญชีกลางชี้ขาดโดยให้จังหวัดตากตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงใหม่ ให้มีตัวแทนกระทรวงมหาดไทยด้วย ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ

ล่าสุดคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ได้รับรายงานว่า จังหวัดตากตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดใหม่แล้ว แต่ยังไม่มีผลสรุปการสอบสวน

ขณะที่ ป.ป.ช.จังหวัดตาก รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาตั้งแต่ปีที่แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลหลักฐานของคณะอนุกรรมการไต่สวน คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามตรวจสอบโครงการนี้ต่อไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน…


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข7