สนามข่าว 7 สี

รองนายกฯ ติดตามสถานการณ์น้ำและแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.พิษณุโลก

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเยี่ยมชมการสาธิตการขุดเจาะบ่อเติมน้ำใต้ดิน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับเยี่ยมชมการสาธิตการขุดเจาะบ่อเติมน้ำใต้ดิน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารน้ำจัดการน้ำของประเทศ ร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยนำรูปแบบและวิธีการเติมน้ำใต้ดินที่ถูกต้อง ที่นำน้ำที่เหลือใช้ในช่วงน้ำท่วม หรือจากน้ำฝนที่ตกลงมาเติมลงสู่ชั้นน้ำบาดาล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการลดระดับลงของชั้นน้ำบาดาลให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และช่วยระบายน้ำและลดภาวะน้ำท่วมขัง

สำหรับโครงการเติมน้ำใต้ดินปี 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 530 แห่ง และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 300 แห่ง และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดทั่วประเทศในเดือนสิงหาคมนี้