ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตรวจสื่อการเรียนอัจฉริยะ อบจ.บึงกาฬ

สื่อการเรียนการสอนอัจฉริยะที่ อบจ.บึงกาฬ จัดซื้อในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 กว่า 39 ล้านบาท แจกจ่ายให้โรงเรียน 214 แห่ง ประกอบด้วยชุดหนังสือใช้งานคู่กับปากกาพูดได้ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงให้เด็กๆ แต่ทว่ากลับพบปัญหา เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด ได้รับปีละ 3 ชุด แต่ใช้งานไม่ได้เลย

ไม่เพียงประเด็นความคุ้มค่า สตง. ตรวจสอบเชิงลึก พบว่าราคาที่ อบจ.บึงกาฬ จัดซื้อมาแพงกว่าความเป็นจริง เช่น ปีงบประมาณ 2558 ราคากลาง ชุดละ 31,000 บาท แต่ สตง. ตรวจพบปากกาพูดได้ใช้งานคู่กับหนังสือที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน ราคาชุดละ 13,352 บาท ทำให้ราชการเสียหายรวม 2 ปีงบประมาณกว่า 16.9 ล้านบาท แจ้ง อบจ.บึงกาฬ สอบหาผู้รับผิดชอบ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบผล

อดีต ผู้ว่า สตง. ตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าจนสังคมตั้งคำถาม

ผู้ร้องยังยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช., คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร, คอลัมน์หมายเลข 7 อดีตผู้ว่า สตง. และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ล่าสุด ป.ป.ช.จังหวัดบึงกาฬ เข้าตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว อยู่ระหว่างขอเอกสารจาก สตง. ซึ่งสรุปผลเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2560  มีกรอบระยะเวลาพิจารณา 180 วัน หากอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. ก็จะดำเนินการต่อไป


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7