ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : 3 หน่วยงานจับมือขจัดทุกข์ชาวสระบุรี เร่งซ่อมถนนพัง ตอนที่ 1

เพียงเวลา 15 วัน หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน คสล. สายธารเกษม-พุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ยาว 1,625 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร หนา 15 เซนติเมตร รับน้ำหนักได้ 12 ตัน ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ชาวบ้านทนทุกข์มานานกว่า 2 ปี กับถนนชำรุดพังเสียหาย พื้นแตกร้าวเป็นแนวยาว มีเหล็กโผล่ สัญจรไป-มายากลำบาก บางรายได้รับอุบัติเหตุ ร้องเรียนไปหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถนนมีสภาพสมบูรณ์ตลอดทั้งสาย สังเกตจากวัชพืชที่ขึ้นกลางถนน

นอกจากตรวจสอบสภาพถนน คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ยังได้หารือกับ นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท ให้ข้อมูลว่าการแก้ปัญหานี้ล่าช้าเพราะถนนสายนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง มี 3 หน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องงบประมาณและการขอใช้พื้นที่เนื่องจากอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง จึงประสานงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และเทศบาลตำบลธารเกษม ลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมกันการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ล่าสุดเมื่อวานนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ได้รับข้อมูลจากนายอำเภอพระพุทธบาท ว่ามีการซ่อมแซมถนนบางส่วนแล้วและนี่คือ บทสรุปเบื้องต้นที่ 3 หน่วยงานนี้จับมือร่วมกันการแก้ปัญหานี้ ขจัดทุกข์ให้แก่ชาวบ้าน

ถนนซ่อมแซมไปแล้วมากน้อยแค่ไหนและจะเสร็จสมบูรณ์ตลอดทั้งสายเมื่อใด ติดตามได้ในสัปดาห์หน้า..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7