7HD ร้อนออนไลน์

เลขาฯ สมช.เตรียมเสนอ ศบค.เคาะเข้าไทยต้องกักตัว 14 วันทุกคน

พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า จะเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาประเด็นแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยทุกคนต้องเข้าสู่มาตรการกักกันตัว 14 วัน โดยไม่มีการยกเว้น และจะขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับกุมแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย นำแรงงานเข้าสู่การตรวจสอบและการกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่เกิดจากแรงงานที่ไม่ผ่านการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวที่จะเสนอ ศบค. เนื่องจาก ขณะนี้กิจการได้เปิดให้บริการอย่างเต็มที่แล้วทำให้มีแรงงานต่างชาติรอบประเทศไทยใน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และ ลาว เข้ามาทำงานมากในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้เกิดข้อกังวลใจอาจมีแรงงานต่างชาติลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านด่าน หรือดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ที่ถูกต้องซึ่งมีความสูงเสี่ยงต่อการจะมีผู้ติดเชื้อเข้ามาภายในประเทศได้

ส่วนการทบทวนมาตรการสำหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือของกระทรวงการต่างประเทศ หากได้ผลสรุปชัดเจนจะสามารถนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. ได้พร้อมกันในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้