เช้านี้ที่หมอชิต

กรมอนามัย ยันโรงเรียนใน จ.ระยอง เปิดได้ตามปกติ ไม่พบการแพร่ระบาดโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - กรมอนามัย ยืนยันประเมินสถานการณ์แล้วโรงเรียนสามารถเปิดทำการได้ทุกแห่งวันนี้ (20 ก.ค.) ย้ำให้ทุกโรงเรียนยึดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากกรณีพบกลุ่มทหารอียิปต์เข้าพักโรงแรมและใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนทำให้หลายโรงเรียนในจังหวัดระยองต้องสั่งหยุดเรียนชั่วคราว เนื่องจากหวั่นโรคโควิด-19 ระบาดซ้ำ

โดยวานนี้ (19 ก.ค.) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เข้าประชุมหาแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ร่วมกับ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อวางแนวทางปฏิบัติ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในพื้นที่ โดยเปิดเผยว่าได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา หากเกิดเคสมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชน มาตรการในโรงเรียนจะมีแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไร จากการประเมินสถานการณ์แล้ว มั่นใจว่าทุกโรงเรียนในจังหวัดระยองสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้ว

โดยกรมอนามัยได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งให้คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยมีแนวปฏิบัติหลัก คือทุกโรงเรียนต้องคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา, นักเรียนและบุคลากรทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา, ให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร, ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย ๆ และลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน