เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA ปรับภูมิทัศน์ - เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าบนเกาะสมุย

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และปรับภูมิทัศน์ กับโครงการ "เมืองสวย ไร้สาย" นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารบริเวณถนนสายเลียบชายหาดเฉวง ลงดินระยะทางยาวเกือบ 3.3 กิโลเมตร เพื่อให้เกิดความสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีแผนก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 (บ้านพังงา) ถึง สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (บ้านแม่น้ำ) ระยะทาง 40 กิโลเมตร เพื่อความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองรับความต้องการใช้ไฟที่มากขึ้นในอนาคต