7 สีช่วยชาวบ้าน

ทุกข์ชาวบ้าน น้ำท่วมขังถนนนาคราชบำรุง ซ้ำซาก จ.ยะลา

ชาวบ้านอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมถนน แถมต้องทนกับกลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสียด้วย

ลงใต้สุดแดนสยามที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ชาวบ้านกว่า 50 ครัวเรือน หมู่ 1 ตำบลยะรม เดือดร้อนจากน้ำท่วมถนนสายนาคราชบำรุง ที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งเป็นแบบนี้มานานหลายปี เหตุเพราะถนนสายนี้ไม่มีทางระบายน้ำ ประกอบกับอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ บางจุดก็ขวางทางน้ำเดิม

ที่ผ่านมายังเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไข แม้ชาวบ้านจะร้องเรียนหน่วยงานต่าง ๆ ไป ก็ไม่มีความคืบหน้า ทุกวันนี้ยังมีปัญหากลิ่นเหม็นจากน้ำที่ท่วมขังนานจนเน่าเสีย เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย