ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : 3 หน่วยงานจับมือขจัดทุกข์ชาวสระบุรี เร่งซ่อมถนนพัง ตอนที่ 2

3 หน่วยงานคือ อำเภอพระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท และเทศบาลตำบลธารเกษม จับมือบูรณาการร่วมกันเพื่อขจัดทุกข์ชาวสระบุรี ซึ่งได้รับความเดือดร้อน บางรายได้รับอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา ถนน คสล.สายธารเกษม-พุคำจาน จังหวัดสระบุรี ยาว 1,625 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร หนา 15 เซนติเมตร รับน้ำหนักไม่เกิน 12 ตัน โดย 3 หน่วยงานนี้ร่วมกันดูแล แบ่งถนนเป็น 3 ช่วงตามพื้นที่รับผิดชอบจากการใช้งานรวมทั้งคุณภาพงานก่อสร้าง ถนน คสล.สายนี้ พังแตกร้าวเป็นบริเวณกว้าง ชาวบ้านร้องเรียนไปหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านมากว่า 2 ปียังไม่ได้รับการแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์ตลอดทั้งสาย

แต่หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายนี้วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยทั้ง 3 หน่วยงานตอบรับให้ความร่วมมืออย่างดี นำมาซึ่งการเร่งแก้ไขปัญหาถนนสายนี้บางส่วนและมีแผนงานที่ชัดเจนซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ไม่เกินตุลาคมปีนี้ และนี่คือความสำเร็จเบื้องต้นที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันขจัดทุกข์ให้ชาวบ้าน ขณะที่ชาวบ้านดีใจที่ถนนสายนี้กำลังมีการซ่อมแซม ขอบคุณหน่วยงานที่แก้ปัญหานี้ให้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7