สนามข่าว 7 สี

ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เปิดช่องทางให้ผู้ปกครองแจ้งเรื่องร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือได้โดยตรง เพื่อลดขั้นตอนที่ยืดเยื้อ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ที่ผ่านมานักเรียน นักศึกษา ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครู หรือบุคลากรการศึกษา จะต้องผ่านกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงกับหลายหน่วยงานจนยืดเยื้อ จึงตั้ง "ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ" หรือ ศคพ. ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่คุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาแบบเชิงรุก ทั้งการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การปราบปราม และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเปิดช่องทางให้ผู้ปกครองและเหยื่อ สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือได้โดยตรง ผ่านหมายเลขสายด่วน 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเข้าร้องเรียนด้วยตัวเองที่อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น ศคพ. จะดำเนินการตามกฎหมาย หากพบครู หรือบุคลากรการศึกษามีความผิดจริง จะมีการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว การถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลับเข้ามาอยู่ในแวดวงการศึกษา และก่อเหตุซ้ำอีก โดยไม่ปล่อยให้ครูใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป