ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : จากหญ้าแฝกสู่เครื่องสานสร้างเงิน

"หญ้าแฝก" เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้า ที่เกษตรกรนิยมปลูก เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีคุณสมบัติเด่น ช่วยปรับปรุงดินดูดซับสารโลหะหนัก สามารถรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างหน้าดินได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก ที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เล็งเห็นประโยชน์มากกว่าการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทดลองนำใบหญ้าแฝกมาจักสาน จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เสริมในชุมชน

นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังถ่ายทอดวิธีการสานหญ้าแฝก ให้เด็กๆ เยาวชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ฟรี หวังเพียงให้เกิดการสานต่ออนุรักษ์หญ้าแฝกให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทย