ห้องข่าววาไรตี้

ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 22 ก.ค. 2563

ราคาสินค้าเกษตรปรับราคาหลายรายการ ทั้งเนื้อสัตว์และผักสด ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด โดยราคาเนื้อสัตว์ ปลานิลปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเร่งระบายผลผลิตออกจำหน่าย ทำให้ช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท ส่วนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นยังคงราคาเท่าเดิม เช่น หมูเนื้อแดง ส่วนสะโพกและไหล่ ราคากิโลกรัมละ 155-160 บาท, กุ้งขาว ขนาด 70-80 ตัวต่อกิโลกรัม ยังคงราคา 160-200 บาท ต่อกิโลกรัม และไก่สดทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน ราคากิโลกรัมละ 70-75 บาท

ต่อกันที่ผักสด ราคาปรับลดลงหลายรายการ เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ผักกาดหอม ปรับลด 12-13 บาท ขายที่กิโลกรัมละ 30-35 บาท, มะเขือเทศผลใหญ่ ปรับลด 10 บาท ขายราคากิโลกรัมละ 28-30 บาท, ผักชี ปรับราคาลงเล็กน้อย ขายที่ขีดละ 10-11 บาท ส่วนผักชนิดอื่นยังคงราคาเดิม เช่น ถั่วฝักยาว ขายที่กิโลกรัมละ 40-45 บาท และผักคะน้า ราคา 25-30 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะที่ผลไม้ ทุกรายการยังคงราคาเดิม เช่น กล้วยหอมทอง ยังคงขายที่หวีละ 110-130 บาท, ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ราคากิโลกรัมละ 150-180 บาท, มังคุด ราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท, มะม่วงน้ำดอกไม้สุก ราคา 100-120 บาทต่อกิโลกรัม และส้มเขียวหวาน ราคา 40-50 บาทต่อกิโลกรัม

เช่นเดียวกับไข่สด ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ ยังคงราคาเท่าเดิมเช่นกัน โดยไข่เป็ดสด ราคาฟองละ 4.20-4.30 บาท ส่วนไข่ไก่ เบอร์ 2 ยังคงขายอยู่ที่ฟองละ 3.50-3.60 บาท และไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา 3.30-3.40 บาทเท่าเดิม