7HD ร้อนออนไลน์

เร่งแก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ผนวกจุดแข็งให้มีอำนาจฉุกเฉิน

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า ในการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่ากลุ่มแพทย์ยังยืนยันว่า จำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันติดเชื้อเกือบวันละ 2 แสนคน สถานการณ์รุนแรงรายล้อมประเทศไทย จึงยังจำเป็นต้องใช้สถานการณ์ฉุกเฉินไปอีกระยะ ด้วยเหตุผลที่เราเปิดประเทศมากยิ่งขึ้น จะมีการรับแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายโปรแกรมการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อนุญาตต่างชาติมาจัดประชุม ถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบนพื้นฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เครื่องมืออย่างเดียวที่ทำได้ คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงขอขยายประกาศออกไป 1 เดือน เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ยังไม่มีกฎหมายตัวอื่น อย่างไรก็ตาม ทีมงานกฎหมายและกระทรวงสาธารณสุขเองก็เร่งปรับปรุง พ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อให้มีบทบาทอำนาจมากยิ่งขึ้นใกล้เคียง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยังไม่มีกฎหมายแบบนั้นออกมา มาตรการสำคัญอย่างการกักตัว 14 วัน ก็มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือเดียว

พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า แม้จะมีการเสนอให้ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป แต่ขอให้ประชาชนสบายใจขึ้น เพราะเราใช้มาตรา 9 เบาที่สุดแล้ว ไม่ห้ามการออกนอกเคหะสถาน หรือเคอร์ฟิว และจะไม่ใช้เพื่อห้ามการชุมนุม โดยมีเจตนาเพื่อควบคุมโรคอย่างบริสุทธิ์ใจเพียงอย่างเดียว ซึ่งการห้ามการชุมนุมจะไม่ปรากฏใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ต่ออีก 1 เดือน แต่การชุมนุมก็ต้องไปปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามปกติ โดยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า

“ถ้าประชาชนสังเกต ช่วงต้นที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็เพื่อบังคับประชาชนไม่ให้ทำสิ่งต่างๆ สั่งให้ปิดกิจการ ก็เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค กำหนดจำกัดการเคลื่อนไหว ระยะหลังผ่อนคลายถึงระยะที่ 5 เราใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ ไม่มีมาตรการอื่นเชิงบังคับประชาชน นี่คือความแตกต่าง แต่ต้องใช้ไปอีก 1 เดือนก่อน เพื่อดูว่าจะมีกลไกอื่นที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงมาทดแทนหรือไม่ " พล.อ.สมศักดิ์กล่าว

พล.อ.สมศักดิ์กล่าวว่า การปรับแก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อจะพยายามให้เร็วที่สุด ซึ่งตั้งแต่ตั้ง ศบค.ขึ้นมา ก็ใช้ทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ควบคู่กัน ก็มีทั้งข้อดี ข้อเสีย เพราะกฎหมายออกแบบมาแตกต่างกัน เช่น พ.ร.บ.โรคติดต่อ ออกมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เรื่องอำนาจหน้าที่ฉุกเฉินใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะกำหนดมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉะนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขควบคู่กันไป จากนี้จะนำจุดดี พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาผนวกกับ พ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่ออนาคตจะได้ใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับเดียว