ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 7 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่นำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวันนี้มอบอาหารปรุงสุกให้ประชาชนพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง 500 ชุด อำเภอพาน 1,000 ชุด และอำเภอป่าแดด 700 ชุด พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพื่อมอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ที่ 3 อำเภอ รวม 11 ราย ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด