ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม เป็นวันสุดท้าย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรหมู่บ้านทับทิมสยาม โครงการในพระดำริฯ ที่จัดบ้านพักอาศัย และที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 รวม 951 ชุด โดยวันนี้ได้นำไปมอบแก่เจ้าอาวาสวัดทับทิมสยาม 01, ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ ศูนย์เด็กเล็ก และประชาชนหมู่บ้านทับทิมสยาม 01

โดยหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 ตั้งอยู่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีสมาชิก 160 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง แต่ละครัวเรือนได้รับบ้านพร้อมที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินครอบครัวละ 10 ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดตราด ไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวัน ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด