ห้องข่าววาไรตี้

ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 23 ก.ค. 2563

ราคาสินค้าเกษตรเช้านี้ ผักสดหลายชนิดปรับราคามีทั้งเพิ่มและลด เนื่องจากสภาพอากาศส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด เช่น มะเขือเทศผลใหญ่ ปรับราคาขึ้น 10 บาท ขายที่ 38-40 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากก่อนหน้านี้ผลผลิตส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากฝนตกชุก ผลผลิตช่วงนี้จึงออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่อีกหลายชนิดราคาปรับลดเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เช่น ผักคะน้า ราคาถูกลง 5 บาท ขายที่ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท, ถั่วฝักยาว ปรับราคาลง 5 บาท ขายราคากิโลกรัมละ 35-40 บาท และผักกวางตุ้ง ปรับลดลง 2-4 บาท ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 18-20 บาท

ขณะที่ผลไม้ ทุกรายการยังคงราคาเดิม เช่น กล้วยหอมทอง ยังคงขายที่หวีละ 110-130 บาท, ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ราคากิโลกรัมละ 150-180 บาท, มังคุด ราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท, มะม่วงน้ำดอกไม้สุก ราคา 100-120 บาทต่อกิโลกรัม และส้มเขียวหวาน ราคา 40-50 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาเนื้อสัตว์ ราคายังทรงตัวเช่นกัน ปลานิล ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท, หมูเนื้อแดง ส่วนสะโพกและไหล่ ราคากิโลกรัมละ 155-160 บาท, กุ้งขาว ขนาด 70-80 ตัวต่อกิโลกรัม ยังคงราคา 160-200 บาท ต่อกิโลกรัม และไก่สดทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน ราคากิโลกรัมละ 70-75 บาท

เช่นเดียวกับไข่สด ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ ยังคงราคาเท่าเดิมเช่นกัน โดยไข่เป็ดสด ราคาฟองละ 4.20-4.30 บาท ส่วนไข่ไก่ เบอร์ 2 ยังคงขายอยู่ที่ฟองละ 3.50-3.60 บาท และไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา 3.30-3.40 บาทเท่าเดิม