ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่ 4

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 7 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่ 4 ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่นำไปมอบให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง รวม 2,500 ชุด พร้อมกันนี้ได้มอบอาหาร และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ รวม 11 ราย ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

อาหารจากครัวพระราชทานฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย โดยรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการแจกจ่ายที่เป็นระเบียบ รักษาระยะห่างทางสังคม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด