เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : กิจกรรม PEA จิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โดยมีผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำพนักงานและจิตอาสากว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมโยนพันธุ์ข้าวพระราชทาน มอบโคจำนวน 2 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลากว่าแสนตัว และปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ก่อนส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar pump

พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำภาชี ให้ประชาชนนำไปใช้ในการปลูกพืชผลทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน