เกาะกระแสออนไลน์

ข่าวดีการไฟฟ้านครหลวง ขยายเวลายกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดประเภท 3-7 ไปอีก 3 เดือน

การไฟฟ้านครหลวงเผยข่าวดี ขยายเวลายกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดประเภท 3-7 และแจ้งเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้า Off Peak ประเภท TOU วันที่ 27 ก.ค. 63 ตามมติ ครม.

โดยเพจ การไฟฟ้านครหลวง MEA โพสต์เผยว่า ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรประเภทที่ 7 สูบน้ำ เพื่อการเกษตร ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น MEA แจ้งขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 682 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563) โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mea.or.th/upload/download/file_b3c08409e70559764e4f19609ede2fcd.pdf


นอกจากนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2563 นั้น กกพ.ในคราวประชุมครั้งที่ 42/2563 (ครั้งที่ 685) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีมติให้ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 คิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak ตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mea.or.th/profile/110/268


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง