7HD ร้อนออนไลน์

ผย.ตร.เซ็นคำสั่งคืนตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์

วันนี้ (24 ก.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามเซ็นคำสั่งให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ที่ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลับมานั่งตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามเดิม

โดยในหนังสือคำสั่งระบุว่า ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 28/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2563 ให้ พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น
 
เนื่องจากภารกิจที่มอบหมายให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่ชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงให้ยุติการปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563