7HD ร้อนออนไลน์

จ.ตาก เตรียมนำเข้าแรงงานเพื่อนบ้าน 400 คน หลัง ศบค.อนุมัติให้นำเข้าแรงงานต่างชาติได้

วันนี้ (24 ก.ค.63)  นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก เพื่อหาแนวทางการรับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมาก ที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย หลัง ศบค.ไฟเขียวนำเข้าแรงงานต่างด้าว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19
โดยที่ประชุมมีการหารือว่าจะนำเข้าจำนวนแรงงานมากขนาดไหนต่อวัน หลังจาก ศบค.กำหนดให้นำเข้าแรงงานเพื่อนบ้านได้วันละ 400 คน รวมทั้งขั้นตอนการคัดกรองและขั้นตอนการเข้าสถานที่กักกัน เบื้องต้นจะใช้สถานที่กักกันคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเมียนมา แต่ปรากฏว่าโรงแรมและรีสอร์ตเหล่านั้นขอถอนตัวบางส่วน เพราะโรงแรมกลัวจะมีประวัติกักตัวแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา แล้วลูกค้าคนไทยจะไม่เข้าพักทำให้ต้องมีการหาสถานที่กักกันใหม่ รวมทั้งใช้โรงงานที่ปิดกิจการหรือตึกร้างบางแห่งแทน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีการสรุปเบื้องต้นว่าจะทดลองนำเข้าแรงงานชาวเมียนมาจำนวน 400 คน ตามที่บริษัทอิตาเลี่ยนไทยขอนำเข้า แบ่งเป็นวันละ 30 คน โดยจะนำไปกักกันที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการจะเป็นคนจ่าย ส่วนแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งได้แก่แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานและมีวีซ่าทำงานอยู่ ซึ่งได้ขอวีซ่ารักษาสิทธิ์ใบอนุญาตทำงาน (re-entry visa) ที่เดินทางกลับประเทศ แล้วยังไม่ได้กลับเข้ามามีประมาณ 69,235 คน และกลุ่มเอ็มโอยูอีกประมาณ 42,168 คน และการจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด คือมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต้องกักตัว 14 วัน ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งค่าตรวจโรคในไทย ค่าประกันภัยโควิด ค่าที่พักและอาหาร ส่วนกำหนดวันและเวลาในการเข้าประเทศนั้น ยังต้องรอทาง ศบค.กำหนดลงมาอีกครั้งจึงจะดำเนินการได้

นายศุภภิมิตร กล่าวว่าวันนี้เป็นการหารือคร่าว ๆ เพื่อดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล และ ศบค.ที่ให้แรงงานต่างประเทศเข้ามาทำงานในบ้านเรา เบื้องต้นจะนำร่องนำเข้าแรงงานชาวเมียนมาวันละ 30 คน ซึ่งขบวนการต้องพร้อม ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนนำเข้ามา เข้ามาแล้วต้องทำอย่างไร และเข้ากักกันต้องทำอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าใด ซึ่งเราจะนำคณะไปสำรวจตรวจสอบสถานที่ต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นสถานที่กักกัน ก่อนจะนำเสนอให้ ศบค.ตัดสินใจต่อไป

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเมียนมา ล่าสุดยืนยันติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 343 คน รักษาหายแล้ว 280 คน และเสียชีวิต 6 คน