ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 5

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 7 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยวันนี้ มอบอาหารปรุงสุกในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า รวม 2,500 ชุด พร้อมลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า 11 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด