สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

นายกรัฐมนตรี และ ผบ.ทบ. เตือนสติผู้ชุมนุม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันได้ว่า รัฐบาลดูแลเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ ทุกคนถือเป็นลูกหลานที่เติบโตมาด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นแผ่นดิน ที่ต้องสืบสานกันต่อไป ซึ่งประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่คนรุ่นเก่ามี แต่หากคนรุ่นใหม่จะเข้ามาก็เป็นการเข้ามาช่วยเสริม ไม่ใช่จะรื้อทั้งหมด ถือเป็นหลักการสำคัญ

และในส่วนที่ดูแลความมั่นคงอย่าง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ยืนยัน ถึงการมีสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องคำนึงถึงขอบเขตของตนเอง ทั้งในรัฐสภา และการชุมนุมต่างๆ ที่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน และในหน้าที่ดูแลฝ่ายความมั่นคง การข่าวก็ต้องติดตาม การใช้โซเชียลมีเดียทุกแบบ