ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่ 7

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย "ครัวพระราชทาน อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหาร จำนวน 2,500 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 7 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2563 โดยวันนี้ ได้ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รวม 11 ราย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด