7HD ร้อนออนไลน์

เปิด 7 รายชื่อ! อสส.สั่งตั้งคณะทำงานสอบปมไม่ฟ้อง"บอส อยู่วิทยา"

สำนักงานอัยการสูงสุด เผยแพร่เอกสารข่าวเมื่อวานนี้(26 ก.ค.63) โดยนายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 และรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่า พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นชอบแล้ว โดยข่าวดังกล่าว สื่อมวลชน นำเสนอเมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 ก.ค. 2563 นั้น

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอชี้แจงว่า เมื่อปรากฏข่าวดังกล่าว นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด (อสส.)ซึ่งกำลังปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 4 ในการประชุมสัมมนาข้าราชการฝ่ายอัยการในเขตพื้นที่ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค.2563 จึงทำการตรวจสอบและทราบว่า กรณีที่เป็นข่าว เป็นสำนวน ส.1 เลขรับที่ 107/2556 ของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า การสั่งสำนวนคดีดังกล่าวเป็นไปตามหลักกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และมีเหตุผลในการสั่งพิจารณาคดีอย่างไร จึงมีคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ พิเศษ/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีดังกล่าว
โดยมีนายสมศักดิ์ ติยะวานิช รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานอื่น รวมทั้งสิ้น 7 คน ทั้งนี้ ให้คณะทำงานเร่งตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และเมื่อมีผลคืบหน้าประการใด จะได้แจ้งให้บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

สำหรับคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีดังกล่าวทั้ง 7 คน  ประกอบด้วย
1.นายสมศักดิ์ ติยะวานิช รองอัยการสูงสุด  เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2.นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เป็นคณะทำงาน
3. นายชาติพงศ์ จีระพันธุ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เป็นคณะทำงาน
4. นายปรเมศว์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี เป็นคณะทำงาน
5. นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เป็นคณะทำงาน
6.นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
7. นายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่เรียกสำนวนมาตรวจสอบรวมถึงสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563