7 สีช่วยชาวบ้าน

พระ-ชาวบ้าน เดือดร้อนจากโครงการวางท่อประปาใหม่ จ.ปทุมธานี

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี เดือดร้อนทั้งพระ ทั้งฆราวาส หลังมีการขยายท่อประปา แต่ดำเนินการมาหลายเดือนก็ยังไม่แล้วเสร็จ

คุณผู้ชมที่เคยใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านซอยชุมชนวัดประยูรธรรมาราม หมู่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี คงจะเห็นภาพนี้จนชินตามาหลายเดือน เพราะมีการขุดวางท่อประปาและวางท่อระบายน้ำใหม่ และเปลี่ยนขนาดท่อให้ใหญ่ขึ้น ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านในพื้นที่ แต่การทำงานที่ผ่านมาค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน บางช่วงบางวันก็ไม่ไหลเลย เป็นแบบนี้มานานกว่า 3 เดือนแล้ว ทำให้ชาวบ้านในชุมชนและพระสงฆ์ที่วัดประยูรธรรมารามได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

นางบุญเรือน พรมลาย ประธานชุมชนซอยวัดประยูรธรรมาราม เล่าว่า ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องเสียเงินซื้อน้ำมาใช้ เดินทางก็ลำบาก หากเป็นชั่วโมงเร่งด่วน การจราจรจะติดขัดมาก เพราะการขุดวางท่อทำให้เสียพื้นผิวการจราจรไปเกือบ 1 เลน บางครั้งทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันของผู้ที่สัญจรไปมา

ด้าน พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (มหานิกาย) กล่าวว่า ทุกวันนี้ทางวัดต้องขอน้ำจากเทศบาลเมืองคูคต เพื่อนำมาใช้ภายในวัด ขอจนท่านเองก็เกรงใจแล้ว และชาวบ้านแถวนี้ก็เดือดร้อนกันไปหมด ไม่รู้จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ อยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วด้วย