ห้องข่าวภาคเที่ยง

โรงเรียนประจำ กทม. ไม่ให้ นร.ระยอง กลับบ้าน

เช้านี้ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปิดฝึกซ้อมตามปกติ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นสัปดาห์แรก ที่นักเรียนได้เดินทางกลับบ้าน ตั้งแต่วันศุกร์ และเดินทางกลับเข้าโรงเรียนตั้งแต่วันแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา

โดยนักเรียนที่ออกนอกโรงเรียน เพื่อเดินทางกลับบ้าน จะมีผู้ปกครองมารอรับจากหอพัก ซึ่งทุกคนต้องทำแบบบันทึกการเดินทาง ระบุชื่อ ภูมิลำเนา ระดับชั้น และเขียนอธิบายการเดินทางไป-กลับ ระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนและบ้านให้ครบถ้วน

ส่วนนักเรียนกีฬา ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง มีด้วยกัน 4 คน ยังไม่อนุญาตให้เดินทางกลับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดระยองก่อนหน้านี้ แต่ล่าสุดสถานการณ์คลายความกังวลลงไปแล้ว จึงจะให้นักเรียนกลับบ้านได้ไปรอบต่อไป

ขณะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. และมูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกันจัดทำสื่อการสอนทางเลือก หรือ AAC สำหรับเด็กออทิสติก โดยจัดสื่อการสอนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรคำ ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งได้มีการใช้รูปภาพช่วยในการสื่อสารของเด็กออทิสติก ในการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อให้ป้องกันตัวเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย