ข่าวภาคค่ำ

ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกยังพุ่งสูงต่อเนื่อง / ศบค.เล็งเปิดเรียนตามปกติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกยังพุ่งสูงต่อเนื่อง ขณะที่ ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4 คน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง กว่า 16,430,566 คน เสียชีวิตมากกว่า 652,434 คน โดย สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มกว่า 56,000 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 4,371,839 คน ขณะที่ บราซิล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มกว่า 24,000 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 2,419,000 คน และ อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า 50,000 คน ในรอบ 24 ชั่วโมง ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 1,437,900 คน

กลับมาดูที่บ้านเรา ศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 คน เป็นคนไทยเดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 คน และไต้หวัน 1 คน เข้าพักที่ State Quarantine ทำให้ไทยมียอดผู้ป่วยสะสม 3,295 คน หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 2 คน รวมเป็นกลับบ้านแล้ว 3,111 คน และยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 126 คน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ยอดคงที่อยู่ที่ 58 คน

สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศที่เป็นศูนย์ติดต่อกันมา 63 วัน ทางโฆษก ศบค. ได้กล่าวถึงการคลายล็อกให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เตรียมให้เปิดเรียนตามปกติ ไม่ต้องสลับวันเรียน โดยให้ กระทรวงสาธารณสุข ประเมินสถานการณ์ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแนวทางที่ยังต้องคงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เช่น การจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เข้าไปช่วยกำกับดูแล เป็นต้น

ส่วนในช่วงวันหยุดยาว 4 วันนี้ ขอให้ประชาชนออกท่องเที่ยวตามวิถี New Normal ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด