ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานสู้โควิด-19

รถกระบะสีขาวถูกดัดแปลงเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่หรือเรียกว่ารถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทาน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 13 คัน  

การลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ละครั้ง รถเก็บตัวอย่างจะลงไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ พร้อมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง โดยเป็นการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในเชิงรุก

ไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่รถคันนี้ยังเคลื่อนที่ไว ลงตรวจหาเชื้อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ยากไร้ให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการ ซึ่งการตรวจแต่ละคนจะใช้เวลาไม่ถึง 10 วินาที โดย 1 คัน สามารถตรวจได้ถึง 800-1000 ตัวอย่าง ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ต่อวัน

บทเรียนจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักจังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร ทำให้ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญเรื่องการกักตัว ยกการ์ดไว้ไม่ให้ตก จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก จะดีขึ้น