ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.55 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7, และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อมฺพรมหาเถร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบแล้ว เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อมฺพรมหาเถร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้แทนพระองค์ไปถวายสำรับภัตตารหารแด่พระอริยวงศาคตญาณ อมฺพรมหาเถร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำรับนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคน เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์กล่าวคำถวายสังฆทาน พระสงฆ์กล่าวคำ "สาธุ"

จากนั้นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อมฺพรมหาเถร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ผ้าไตรนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนพระสงฆ์อีก 59 รูป ที่วิหารคต ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงโครงการส่วนพระองค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและยั่งยืนในทุกมิติ และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรตลอดไป"

อนึ่งในวันนี้ มีการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกองทัพบก ทำการยิงสลุตหลวง รวม 21 นัด ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ส่วนกองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่

และกองทัพอากาศ ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด