เช้าข่าว 7 สี

Green Report : กระแสดี..เตรียมเพาะกล้าไม้เพิ่ม 200 ล้าน

ปีที่แล้วหลังจากที่ปลดล็อก กฎหมายไม้มีค่า ที่ไม่ถือเป็นไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ มีประชาชนมาขอกล้าไม้ไปปลูกจำนวนมาก เพราะถือเป็นการสร้างแรงจูงใจสามารถปลูกและตัดขายได้ และปีนี้ คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปลดล็อกในที่ดิน ส.ป.ก. พื้นที่กว่า 35 ล้านไร่ ด้วย

ปีที่แล้ว กรมป่าไม้ ผลิตกล้าไม้ได้ 60 ล้านกล้า และปี 2563 นี้ เตรียมกล้าไม้ไว้ 79.9 ล้านกล้า เริ่มแจกมาได้แล้ว 1 เดือนเศษ ได้ผลตอบรับดีมาก มีประชาชนขอรับไปแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านกล้า ส่วนที่เหลือรับบัตรคิวเพื่อรอกล้าไม้ที่โตไม่ทัน

เป้าที่ตั้งไว้กล้าไม้ที่จะแจก จะต้องตายน้อยที่สุด และเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี และเลือกต้นแข็งแรง 30 - 40 เซนติเมตรขึ้นไป ก่อนแจกถึงมือประชาชน และจากการประเมินกล้าไม้ที่ประชาชนรับไปปลูกรอดตาย 80 เปอร์เซ็นต์

กรมป่าไม้ จัดทำระบบฐานข้อมูลรับกล้าไม้และปลูกต้นไม้ไว้ด้วย เพื่อติดตามว่าต้นไม้รอดตายมากน้อยแค่ไหน กล้าไม้ที่รับไปหลุดรอดออกนอกระบบหรือไม่

จากการคาดการณ์กระแสการปลูกป่า ทั้งจากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเพิ่มป่าเศรษฐกิจ จะต้องผลิตกล้าไม้เพิ่ม ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านกล้า โดยปัจจุบัน 79 ล้านกล้า ได้รับงบประมาณ ต้นละ 2.90 บาท หรือราว 200 ล้านบาท ดังนั้น หากได้รับกล้าไม้ไปปลูกแล้ว ขอให้ดูแลให้ดี เพราะหากไม่รอด อาจต้องสูญเสียงบประมาณ และแรงกายแรงใจของเจ้าหน้าที่อย่างไม่เกิดประโยชน์

กล้าไม้ที่ประชาชนขอรับไปปลูกมากที่สุดคือ ต้นพะยูง ถ้านับจากช่วงเวลานี้ที่มีการปลดล็อก คาดว่าอีก 20 - 30 ปี จะเติบโตเต็มที่... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care