7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : มศว คิดนวัตกรรมชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คิดค้นนวัตกรรมชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบรู้ผลเร็ว ที่มีลักษณะคล้ายกับชุดตรวจการตั้งครรภ์ พัฒนาต่อยอดหวังช่วยลดการนำเข้าชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากต่างประเทศ ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

ชุดตรวจสีขาว เป็นแท่งลักษณะคล้าย ๆ กับชุดตรวจการตั้งครรภ์ เป็นนวัตกรรมชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คิดค้นขึ้นในการตรวจหาเชื้อโควิดให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญ คือ เป็นชุดตรวจฝีมือนักวิจัยไทย

โดยการทำงานของชุดตรวจนี้ คือ จะแสดงผลเป็นแถบสีบนแผ่นทดสอบ ซึ่งการทดสอบจะต้องเก็บสารคัดหลั่งเอาไว้ในกล่องเก็บความร้อน หลังจากนั้นให้นำมาทดสอบลงบนชุดตรวจ โดยใช้เวลารอผล 2 ชั่วโมง หากตรวจพบเชื้อโควิด-19 ชุดตรวจนี้จะแสดงแถบสีเป็น 2 เส้น

ด้านความแม่นยำ ในเฟสแรกทีมนักวิจัยมีการทดสอบทั้งความจำเพาะของชุดตรวจ ที่จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ แม้ว่าในตัวอย่างจะมีเชื้ออื่น ๆ ที่ปนเปื้อนมาด้วย ทดสอบปริมาณในระดับต่ำสุดที่ชุดตรวจสามารถตรวจพบเชื้อ ซึ่งปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 100 ตัวไวรัส ชุดตรวจจึงสามารถตรวจพบเชื้อ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

ปัจจุบันนวัตกรรมชิ้นนี้กำลังเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่ 2 คือ นำไปทดสอบกับตัวอย่างเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากพัฒนาสำเร็จก็จะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้

ปัจจุบันไทยยังคงนำเข้าชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ซึ่งชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ตรวจหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 

แน่นอนว่าหากทีมนักวิจัยไทยสามารถพัฒนาต่อยอดชุดตรวจนี้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เป็นไปตามเป้าหมาย คนไทยจะได้ใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่คิดค้นพัฒนาโดยฝีมือนักวิจัยไทย ลดการพึ่งพาและการนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างแน่นอน