ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 7 ระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคมนี้ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับวันนี้ ได้มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง และอำเภอพาน รวม 2,700 ชุด โดยตลอด 10 วัน ได้ประกอบอาหารปรุงสุก รวม 26,605 ชุด แจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง และอำเภอต่าง ๆ รวม 18 อำเภอ เน้นความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน วัตถุดิบสดสะอาด ผู้ปฏิบัติงานแต่งกายตามมาตรฐาน รวมทั้งการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด