สนามข่าว 7 สี

เปิดปัญหาช่องว่างประวิงเวลาทางคดี

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในคดีของ "บอส วรยุทธ อยู่วิทยา" คือการเลื่อนนัดต่อเนื่อง ทำให้บางคดีหมดอายุความ จนเหลือไม่กี่ข้อหา และล่าสุดยังมีคดีของร้อยตำรวจเอก ที่กระโดดเข้าไปขวางรถ BMW ที่ด่านเก็บเงินธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ญาติมาร้องว่ามีลักษณะที่คล้ายกับการประวิงเวลาในคดีอยู่ด้วย รูปแบบการประวิงเวลาที่เป็นปัญหานี้เป็นอย่างไร

การประวิงเวลาในคดี เป็นรูปแบบที่ทนายความ หรือผู้ต้องหา ใช้ถ่วงเวลาในคดีต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเตรียมตัวรวบรวมพยานหลักฐาน หรือบางรายอาจใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวหลบหนี

หากเป็นคดีอาญาที่มีโทษไม่เกิน 3 ปี พนักงานสอบสวนมีสิทธิ์ออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือผู้ต้องสงสัย เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาได้ 2 ครั้ง ครั้งแรกที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกไป ทนายความอาจขอเลื่อนนัดออกไป 7 วัน หรือ 15 วัน เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัว จนกระทั่งมีการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ครั้งนี้หากทนายความหรือผู้ต้องหาประสงค์จะประวิงเวลา ก็อาจจะแจ้งเหตุจำเป็นต่าง ๆ เพื่อขอยืดเวลาออกไป ซึ่งหากพนักงานสอบสวนมีดุลยพินิจแล้วเห็นว่าเหมาะสม หากขยับเวลาให้อย่างน้อย 7 วัน แต่หากมีดุลยพินิจแล้วเห็นว่าเป็นการประวิงเวลา ก็อาจออกหมายจับทันที

การประวิงเวลาในรูปแบบที่ 2 จะเกิดขึ้นในชั้นส่งต่อไปยังอัยการ เมื่อผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว พนักงานสอบสวนทำสำนวนเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปส่งสำนวนต่ออัยการ และจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปด้วย ซึ่งผู้ต้องหาอาจเลื่อนนัด หรือให้สาเหตุความจำเป็นต่าง ๆ พนักงานสอบสวนและอัยการ อาจอนุญาตให้เลื่อนได้ตามความจำเป็น ในชั้นนี้ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งเหมือนกับในชั้นสอบสวน แต่เป็นการใช้ดุลยพินิจของอัยการในแต่ละคดี หากเห็นว่าเป็นการตั้งใจประวิงเวลา หรือผิดนัด ก็จะดำเนินการออกหมายจับ โดยจะส่งสำนวนพร้อมกับหมายจับให้กับอัยการ

ซึ่งในกรณีของ บอส อยู่วิทยา ผู้ต้องหาขอเลื่อนเข้าพบอัยการและตำรวจรวมแล้วถึง 7 ครั้ง โดยให้เหตุผลว่าป่วย และติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศ จนบางคดีหมดอายุความ ก่อนที่ผู้ต้องหาจะออกนอกประเทศไปจนถึงทุกวันนี้

และเมื่ออยู่ในชั้นของอัยการ จะมีการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง ทนายความหรือผู้ต้องหา ก็อาจใช้วิธีการร้องขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีการร้องขอความเป็นธรรมเกิดขึ้น อัยการจะนำคำร้องขอความเป็นธรรมไปร่วมในการพิจารณา จึงทำให้เวลาในการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ต้องเลื่อนออกไปด้วย

ทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำเสนอปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้เป็นการชี้ช่อง หรือกล่าวหาผู้ใด แต่เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหานี้ และเกิดการแก้ไขปัญหาการประวิงเวลา จนอาจทำให้ผู้ต้องหาในคดีต่าง ๆ รอดพ้นจากคดีที่มี โดยดึงประวิงเวลาออกไปเพื่อให้หมดอายุความ