เช้านี้ที่หมอชิต

นายกฯ ยืนยันคดี บอส อยู่วิทยา ไม่เกี่ยวกับเงินบริจาค 300 ล้านบาท

เช้านี้ที่หมอชิต - นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีอัยการสั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา พร้อมยืนยัน เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเงิน 300 ล้านบาท ที่ตระกูลอยู่วิทยาบริจาคช่วยเหลือโรคโควิด-19

นายกรัฐมนตรี ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คดีที่นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555  เพื่อให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริง พร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินบริจาค 300 ล้านบาท

คณะกรรมการชุดที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นนี้ มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน มีอำนาจและหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่ และอำนาจตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ในคดีดังกล่าว และให้รายงานนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน