7HD ร้อนออนไลน์

อ.จุฬาฯ ไขปริศนาซูชิเรืองแสง-ไม่แนะนำบริโภคต่อเสี่ยงกระทบสุขภาพ

ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีหนุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังซื้อซูชิมารับประทาน แต่ปรากฏว่าในซูชิกล่องนั้นมีกุ้งชิ้นหนึ่งพบการเรืองแสงขึ้นมาภายหลังปิดไฟว่า การพบภาวะเรืองแสงในอาหารทะเลสามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ หมึก และ กุ้ง โดยกรณีนี้คาดว่า อาจเกิดจากแบคทีเรียเรืองแสง โดยแบคทีเรียเรืองแสงกลุ่มนี้อยู่ในสกุลวิบริโอเนเซีย (Vibrionaceae) ที่มีแบคทีเรียเรืองแสงได้อีกหลายชนิด อาทิ  วิบริโอ ฮาวี่ไอ (Vibrio harveyi) , โฟโต้แบคทีเรียม ฟอสโฟเรียม ( Photobacterium  phosphoreum) เป็นต้น

แต่เพื่อให้แน่ชัด ผู้พบซูชิเรืองแสง ควรนำส่งตรวจดีเอ็นเอกับทางห้องปฏิบัติการ จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า แบคทีเรียเรืองแสงที่พบอยู่ในกลุ่มใดและก่อโรคได้หรือไม่ แต่เบื้องต้นในกลุ่มแบคทีเรียเรืองแสงไม่มีรายงานการก่อโรคที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับเชื้อวิบริโอ โคเลอรี (Vibrio cholerae) ที่ก่อให้เกิดเชื้ออหิวาตกโรค รวมทั้งไม่แนะนำให้ผู้บริโภคที่พบแบคทีเรียเรืองแสงปนเปื้อนในอาหารแล้วนำเนื้อสัตว์ทะเลชิ้นนั้นมารับประทานด้วยการปรุงให้สุก เนื่องจาก อาจจะมีแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ที่ทนต่อความร้อนยังคงมีอยู่เมื่อรับประทานเข้าไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

สำหรับช่องทางการเกิดแบคทีเรียเรืองแสง คาดว่า อาจเกิดการปนเปื้อนที่ชิ้นกุ้ง ซึ่งติดเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงอยู่แล้ว หรือ อาจเกิดจากการใช้เขียงร่วมกันกับหั่นเนื้อสัตว์ทะเลชนิดอื่นที่มีเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงผสมอยู่จึงทำให้ซูชิบางชิ้นมีปัญหา ซึ่งในเรื่องนี้ต้องตรวจสอบแหล่งผลิตอาหารร่วมด้วย

ด้าน รศ.ดร.กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์ อาจารย์ประจำศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปกติเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงเป็นเชื้อที่พบอยู่แล้วในธรรมชาติและเป็นเชื้อที่ก่อโรคในกุ้งและในสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ  ซึ่งเมื่อเข้าไปในตัวกุ้งจะทำให้กุ้งป่วยและตาย ยกเว้นกุ้งติดเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงได้ไม่มากและถูกนำขึ้นจากบ่อมาก่อน อาจจะทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบว่า มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียเรืองแสงอยู่ หากร่างกายแข็งแรงดีและบริโภคเข้าไปไปในปริมาณไม่มาก อาจจะไม่เกิดผลต่อร่างกาย แต่เพื่อความปลอดภัยควรปรุงสุกก่อนรับประทานทุกครั้ง ยกเว้นกรณีพบว่า มีแบคทีเรียเรืองแสงที่ชิ้นเนื้อของสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมาก ควรหลีกเลี่ยงไมนำกลับมาปรุงเป็นเมนูอาหารและรับประทานอีก เพราะเสี่ยงต่อการรับเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นเข้าไปด้วย