7HD ร้อนออนไลน์

ไทยอันดับ 1 รับมือและฟื้นตัวจากโควิด-19 ดีที่สุดในโลก

วันนี้ (30 ก.ค.63) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า The Global COVID-19 Index (GCI) ซึ่งเป็นองค์กรระดับต้นของมาเลเซียและองค์การอนามัยโลก ได้ทำการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากทั้งหมด 184 ประเทศ

ล่าสุดประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก ที่สามารถรับมือและฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีที่สุดในโลก จากเดิมที่ประเทศไทยเคยอยู่อันดับ 2 เมื่อเดือน มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยอันดับ 2 เป็นเกาหลีใต้ อันดับ 3 ลัทเวีย  อันดับ 4 มาเลเซีย และอันดับ 5 ไต้หวัน ส่วนประเทศที่เคยครองอันดับ 1 ในการรับมือโควิด-19 อย่างออสเตรเลีย ตกไปอยู่ในอันดับ 8 และนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับ 6

โดยวิธีการคำนวณ ร้อยละ 70 มาจากการใช้ Big Data รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายวันจากฐานข้อมูล 184 ประเทศทั่วโลก ส่วนอีกร้อยละ 30 อ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติอีกส่วนหนึ่งจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก The Global Health Security Index (GHS) ซึ่งริเริ่มโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University จากข้อมูล 195 ประเทศทั่วโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง