เกาะกระแสออนไลน์

กรมทรัพยากรธรณี ไขข้อสงสัย ไข่พญานาค คืออะไร?

กรมทรัพยากรธรณีผ่าความจริงไข่พญานาค เผย ตรวจสอบไข่พญานาคครั้งแรก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

แฟนเพจ ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับไข่พญานาค หลังที่ผ่านมีผู้คนให้ความสนใจกับประเด็นนี้ กรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า เมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาของทุกปีคราใด ข่าวเกี่ยวกับพญานาคก็จะได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อไม่นานมานี้ ทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี มีผู้สอบถามถึงการตรวจสอบไข่พญานาคเข้ามา ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด

ทางกรมทรัพยากรธรณี ได้ทําการตรวจสอบไข่พญานาคครั้งแรก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 โดยดร.อัศนี มีสุข และนายบุญทวี ศรีประเสริฐ ซึ่งมีการลงพื้นที่บริเวณบ้านพะไล อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าไข่พญานาคคือ มวลสารพอก (concretions) เกิดขึ้นได้ 2 กระบวนการคือ

1. การเกิดแก่นหรือนิวเคลียส ซึ่งเป็นสารพวกยิปซัม (gypsum) หรือสารพวกเหล็กออกไซด์ (hematite) กับแมงกานีส

2. การเกิดหินตะกอน โดยมีน้ำเป็นตัวละลาย และพัดพาตะกอนของโคลน หรือทราย มาพอกตัวอย่างสม่ำเสมอ รอบๆ แก่นหรือนิวเคลียส ในขณะที่แก่นหรือนิวเคลียสถูกน้ำละลายออกไปจนหมด ทําให้เกิดหินตะกอนซึ่งมีลักษณะ ข้างในเป็นโพรงกลวงในส่วนของเพชรพญานาค

จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นวัตถุสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า คิวบิกเซอร์โคเนีย (Cubic zirconia; ZrO) หรือเพชรรัสเซีย การนําเพชรพญานาคใส่เข้าไปในโพรงของไข่พญานาค ทําได้โดย นําหินตะกอนที่ข้างในเป็นโพรงกลวงมาผ่าเป็นเส้นตรง หรือผ่าบากเป็นปากสามเหลี่ยมขนาดพอใส่คิวบิกเซอร์โคเนีย ลงไปได้ แล้วนํามาประกบตามเดิม โดยใช้กาวน้ำชนิดใสเป็นตัวประสาน และตกแต่งรอยผ่าโดยใช้ฝุ่นหินโคลน หรือหินทราย ซึ่งรอยผ่าบริเวณนี้ ถ้านําไปแช่ในอะซิโตน จะแสดงรอยประกบของเนื้อหิน


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรธรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง