ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตระกูล อยู่วิทยา เรียกร้องให้ วรยุทธ ชี้แจงสังคม

เนื้อหาในจดหมาย ระบุว่า จากกรณีข่าวของ คุณวรยุทธ อยู่วิทยา พี่น้องครอบครัว "อยู่วิทยา" ต้องขอโทษสังคมเป็นอย่างสูง ที่ข่าวของบุคคลในครอบครัวได้สร้างความรู้สึกโกรธ เกลียด ไม่พอใจ จนเป็นเหตุของกระแสการเรียกร้องของสังคมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

พวกเราไม่อาจจะปฏิเสธความสัมพันธ์ของการเป็น "อยู่วิทยา" คนหนึ่งของคุณวรยุทธได้ ครอบครัว "อยู่วิทยา" ก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยความจริงใจว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันเกิดเหตุ ครอบครัวคุณวรยุทธ ไม่ได้หารือหรือบอกเล่าการตัดสินใจ หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับพี่น้องเลย และพวกเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจหลายเรื่องของคุณวรยุทธที่เราติดตามจากข่าว แต่พี่น้องก็ไม่เคยออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ ด้วยเพราะให้เกียรติครอบครัวของคุณวรยุทธ คาดหวังว่าครอบครัวของคุณวรยุทธ จะทำทุกอย่างให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในที่สุด

แต่ในวันนี้กระแสทางลบที่มากระทบกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว มีมากจนเกินกว่าจะแบกรับเหมือนทุกครั้งได้ ทำให้เราจำเป็นต้องออกจดหมายฉบับนี้ พี่น้องทุกคนล้วนเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียกร้องให้คุณวรยุทธออกมาแสดงความกระจ่างและความบริสุทธิ์ใจ ให้ครอบครัวอยู่วิทยาที่เหลือ รวมทั้งสังคมและสื่อมวลชนให้เร็วที่สุด และดำเนินการให้ถูกต้องตามครรลองของสังคม

ด้วยความเคารพและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสูงสุด พร้อมกับลงชื่อพี่น้องอยู่วิทยา รวมทั้งสิ้น 8 คน (ประกอบด้วย สายพิณ พหลโยธิน (อยู่วิทยา), สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา, ปนัดดา อยู่วิทยา, สราวุฒิ อยู่วิทยา, ศักดิ์ชาย อยู่วิทยา, จิรวัฒน์ อยู่วิทยา, สุปรียา อยู่วิทยา และนุชรี อยู่วิทยา)