ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 10.01 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดอาคาร "มิ่งปัญญา" ซึ่งได้พระราชทานนามมีความหมายว่า "อาคารที่เป็นแหล่งความรู้อันเป็นมงคล" และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับป้ายชื่ออาคาร ซึ่งเป็นอาคารสูง 4 ชั้น 18 ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อปี 2560 เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน อาทิ กิจกรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อให้มีพื้นฐานการเกษตรทั้งการปลูกผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน และการปลูกข้าว เน้นให้สามารถปฏิบัติได้จริง โดยได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ "โรงเรียนในฝัน" รางวัลสถานศึกษาพอเพียง, กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ฝึกทักษะการสังเกต ตั้งสมมติฐาน หรือคาดคะเน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ผ่านการทดลองกว่า 20 กิจกรรม ทั้งยังฝึกให้รู้คุณค่าของพืชท้องถิ่นบูรณาการผ่าน 8 กลุ่มสาระ ด้วยกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศึกษาผักปลังแดง ซึ่งมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง จึงนำใบและลำต้นไปสกัดทำสบู่ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ส่วนผลนำไปสกัดน้ำทำขนมไทย เช่น ขนมอาลัว และจ่ามงกุฎ จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนกุ่ม

กิจกรรมรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ผ้าทอไท-ยวน ซึ่งใช้นุ่งห่ม และใช้ในพิธีกรรมสำคัญของชาวไท-ยวน โดยมีปราชญ์ชุมชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า พวงกุญแจ และหน้ากากผ้า, การฝึกทักษะการงานอาชีพ นำเศษวัสดุธรรมชาติที่พบในโรงเรียน อาทิ กาบหมาก, รังไหม, ใบลาน ไปสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ โดยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2561 นอกจากนี้ ยังฝึกให้ประดิษฐ์เครื่องประดับด้วยกระดาษปะเก็น อาทิ เครื่องสวมศีรษะ สร้อยคอ ซึ่งลดค่าใช้จ่ายจากการเช่าเครื่องประดับ ในโอกาสแสดงในงานของโรงเรียนและชุมชน สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในอนาคต

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม ตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 โดยรวม 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสีคิ้ว โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม และโรงเรียนบ้านมูลตุ่น ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 864 คน

เวลา​ 13.12​ น.​ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสุรนารีวิทยา​ อำเภอเมือง​ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี แล้วทรงเปิดอาคารสุรสิริอักษร​ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ อนุมัติงบประมาณจัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเดิมที่ทรุดโทรม โดยเป็นอาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น ได้รับพระราชทานชื่ออาคาร​อันหมายถึง​ อาคารที่เป็นแหล่งวิชาความรู้อันเป็นมงคลแก่ผู้เรียน และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร​

ในการนี้​ ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ "จตุราชกรณียกิจ​ สรรพสิริสุรนารีวิทยา" จัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ ที่​ทรงมีต่อโรงเรียน, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน​ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม​พืช​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ เมื่อปี​ 2559​ มีการนำต้นชมจันทร์​มาศึกษา​ เนื่องจากปลูกง่าย​และโตเร็ว​ มีการต่อยอดนำมาแปรรูปเป็นคุกกี้​และชาชมจันทร์​ เครื่องให้อาหารปลาอัจฉริยะจากวัสดุรีไซเคิล สั่งการโดยแอปพลิเคชัน, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ​ สอน​ภาษาอังกฤษ​ ฝรั่งเศส​ ญี่ปุ่น​ จีน​ และเกาหลี​ นักเรียนมีการพัฒนา​ทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ​ เช่น​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 6 นำความรู้จากการศึกษาประวัติศาสตร์จีนมาประดิษฐ์​เป็นผลงาน 4 สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของจีน​ ได้แก่​ เข็มทิศ​ ดินปืน​ กระดาษ​ และแท่นพิมพ์, ความเป็นเลิศทางกีฬา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเวคบอร์ด (wake board) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​ วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก​ รวม​ 9​ เหรียญทอง​ 24​ เหรียญเงิน และ​ 28​ ทองแดง​ อาทิ​ รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทนั่งบรรเลง​ รุ่นอายุไม่เกิน​ 18 ปี​ ประจำปี​ 2562​ โรงเรียนสุรนารี เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด​ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน​ 4,400 คน

โอกาสนี้​ พระราชทานพระราชวโรกาสให้​ นางพนิตษา แสงสินธุศร ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นางนิธินันท์ เมธีพงศ์สาธิต กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท​ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุรนารีวิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด