ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในจังหวัดยะลา และปัตตานี เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินพระราชทานแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รวมทั้งเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำพระราชทานแก่โรงพยาบาลเบตง 5 เครื่อง และโรงพยาบาลรามัน 4 เครื่อง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 และโรคอื่น ๆ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ" แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เชิงรุก ประกอบด้วย เวชภัณฑ์สำหรับการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่, ชุดสกัดสารพันธุกรรม และน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 โดยจะนำไปใช้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาส โดยมีโรงพยาบาลยะลา เป็นศูนย์กลาง ซึ่งอุปกรณ์ค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะช่วยตรวจหาเชื้อโควิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุก เพื่อให้ให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที

จากนั้น เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ พระราชทานแก่โรงพยาบาลปัตตานี และเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ พระราชทานแก่โรงพยาบาลกะพ้อ 5 เครื่อง, โรงพยาบาลมายอ 3 เครื่อง และโรงพยาบาลยะรัง 6 เครื่อง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น อาการหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำ เพื่อการอยู่รอดและเพื่อการรักษา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด