สนามข่าว 7 สี

ดีเดย์สิงหาคมนี้ Food Delivery ส่งอาหารแบบไร้ขยะ

หลังจากหารือกับธุรกิจ Food Delivery มาแล้ว 2 รอบ ล่าสุดได้ข้อยุติ ในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือขอให้ส่งอาหารแบบไร้ขยะ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวหลังเป็นประธานประกวดภาพยนต์โฆษณาเพื่อสังคม "ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม" ว่าในเดือนสิงหาคมนี้ จะเชิญธุรกิจ Food Delivery มาจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และบริการรับส่งอาหารแบบไร้ขยะ เพราะผลจากโควิด-19 ทำให้ขยะเพิ่มขึ้นถึง 15 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ Food Delivery เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว เช่น การไม่ให้บริการช้อน-ส้อม หากไม่ร้องขอ หรือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้