เช้าข่าว 7 สี

กรมอนามัยวางมาตรการเข้มคุมจัดคอนเสิร์ต

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงปัญหาการจัดคอนเสิร์ตตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งผับบาร์ หรือเวทีคอนเสิร์ตในกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้พบว่าการ์ดตกเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง โดยย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กรมอนามัยได้วางกรอบแนวทางไว้อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การขออนุญาตจัดกิจกรรมกับทางจังหวัด ที่มีแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ไว้อย่างชัดเจน มีระบบตรวจคัดกรอง วัดไข้ประชาชน มีจุดให้ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ที่ครอบคลุมพื้นที่ ให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา จำกัดปริมาณคนเข้างานหรือใช้วิธีการหมุนเวียนคนเข้างาน เพื่อสามารถเว้นระยะห่างได้อย่างน้อย 1-2 เมตร หรือ 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน และขอย้ำว่าในการเข้าชมคอนเสิร์ตผู้ประกอบการต้องควบคุมไม่ให้มีการรวมตัวกันบริเวณหน้าเวทีเป็นอันขาด ต้องเว้นระยะห่าง ห้ามนำเครื่องดื่มอาหารเข้าไปรับประทาน แม้จะสนุกสนานแค่ไหนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักร้องสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้

สำหรับกิจกรรมใหญ่อย่างงานสมโภชหลักเมืองปี 2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น กรมอนามัยทราบว่างานนี้จะมีการจัดคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังด้วย จึงคาดว่าจะมีประชาชนไปร่วมชมจำนวนมาก ทางกรมอนามัยจึงได้ประสานทางจังหวัดเพื่อเตรียมพร้อมมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องการลดความแออัด และการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน รวมถึงทางกรมอนามัยเองก็จะส่งเจ้าหน้าที่อนามัยจังหวัดร่วมให้ความรู้ผู้จัดงาน ซักซ้อมการดำเนินการ และร่วมกับผู้จัดงานในการควบคุมกิจกรรมไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดด้วย