เช้าข่าว 7 สี

แรงงานไทยไม่หวั่นโควิด-19 ไปเก็บผลไม้ต่างประเทศ

การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ มีแรงงานไทยกว่า 2,000 คน ไปทำงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลที่ประเทศ สวีเดน และฟินแลนด์ โดยผ่านบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดโดยสารเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปทำงานในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ

เรื่องนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ศบค.แล้ว โดยให้บริษัทจัดหางาน และแรงงานที่เดินทางไป ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยต้องมีการจัดทำประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมถึงค่ารักษากรณีเจ็บป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมออกค่าใช้จ่ายในช่วงการกักตัว 14 วัน ทั้งไปและกลับ รวมถึงค่าตรวจเชื้อโควิด-19 และหากเสียชีวิต จากโรคโควิด-19 ต้องได้รับเงินชดเชย จำนวน 1,000,000 บาท

และระหว่างทำงาน ต้องพักอยู่รวมกันไม่เกิน 4 คนต่อห้อง มีห้องน้ำในตัว พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แรงงานได้พกติดตัว ส่วนการเดินทางออกไปทำงาน ให้เตรียมรถเฉพาะขนส่งแรงงานไทย บรรทุกคันละไม่เกิน 6 คนเท่านั้น

สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ จะต้องมีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินทางไปด้วย จนกว่าจะกลับ เพื่อคอยดูแล ตรวจสุขภาพแรงงาน พร้อมประสานการแพทย์ในพื้นที่ หากเกิดกรณีต้องสงสัย แรงงานไทยติดเชื้อ โดยทั้งหมดนี้ บริษัทนายจ้างต่างประเทศ และบริษัทจัดหางาน ต้องเป็นผู้จัดหา และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด