เช้าข่าว 7 สี

ทอท.หวั่นขาดทุน หลังผู้ใช้บริการลดลง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. คาดว่า ผลประกอบการของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน หลังจากช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ หรือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564 จำนวนผู้โดยสารลดลง แต่คงไม่ประสบภาวะขาดทุน โดยล่าสุด การใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสาร 15,000 คนต่อวัน เทียบกับปีก่อนซึ่งจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 184,000 คนต่อวัน หรือลดลง 91% ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสารใช้บริการ 39,000 คนจากปกติ 114,000 คนต่อวัน หรือลดลง 65% โดยบริษัทไม่มีรายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์และร้านปลอดอากร หรือดิวตี้ฟรี เนื่องจากได้ขยายเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และสายการบิน จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน ส่วนสภาพคล่องของบริษัทขณะนี้อยู่ที่ 50,000 ล้านบาท จากที่เคยมีสูงสุด 70,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าผู้โดยสารจะเริ่มกลับมาเป็นปกติในเดือน ตุลาคม ปี 2565 หรือมีจำนวนผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยานกว่า 128.64 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง