เช้าข่าว 7 สี

ไอเดียแปลก ทำหุ่นนักรบจีนเฝ้าโบสถ์

ที่วัดเพียไซย์ดอนกระชาย ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีหุ่นนักรบจีนอยู่ทั้งหมด 4 ตัว ตั้งไว้ที่ทางเข้าด้านหน้าอุโบสถ 2 ตัว และด้านหลังอีก 2 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีสีแตกต่างกัน แต่หน้าตาเคร่งขรึม ความสูงประมาณ 5 เมตร ถือไม้กระบองยาว 2 เมตร เป็นที่แปลกตาแปลกใจของพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้

เจ้าอาวาสวัดเพียไซย์ดอนกระชาย บอกว่า ปกติแล้วทางเข้าอุโบสถมักจะใช้รูปปั้นยักษ์มาตั้งไว้ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของการปกปักรักษา แต่เจ้าอาวาสรูปก่อนอยากให้ที่นี่มีความแตกต่าง จึงนำหุ่นนักรบจีนมาตั้งไว้แทน

ส่วนที่วัดกุฎีราย หรือวัดไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีจิตรกรรมฝีมือช่างหลวง เขียนบนแผ่นไม้ซึ่งเป็นฝาผนังหอสวดมนต์หลังเก่าของวัด วาดไว้เมื่อปี 2405 ปัจจุบันอายุ 158 ปี กว้าง 5 เมตร สูง 3 เมตร ซึ่งทางวัดเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี เจ้าอาวาส วัดไผ่น้ำ บอกว่า ปกติแล้วจะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาดู เพราะเป็นวัตถุโบราณที่ต้องเก็บรักษาไว้ หลังชำรุดทรุดโทรมไปมาก สีและลวดลายซีดจาง จากการสัมผัสโดยนักท่องเที่ยวและมูลนกที่ตกลงมา ซึ่งกรมศิลปากรเคยเข้ามาให้คำแนะนำในการเก็บรักษาจึงต้องจำกัดการเข้าชม

ส่วนลวดลายภาพเขียนเป็นการเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตั้งแต่ต้นจนจบ ภาพเขียนวิถีชีวิตชนบทของคนไทยในมุมมองต่างๆ เช่น การอยู่ การกิน วิถีชีวิตริมแม่น้ำ การค้าขาย เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง