ข่าวดึก 7HD

ศาลสั่งจำคุก ทักษิณ 5 ปี คดีชินคอร์ปฯ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้อ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลย ในคดีที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ กรณีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พิพากษาจำคุก 2 ปื และความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น พิพากษาจำคุก 3 ปี รวมจำคุก 5 ปี โดยให้นับโทษจำคุกต่อจากโทษจำคุกในคดีอื่นๆ ก่อนหน้านี้

สำหรับคดีนี้ ศาลชี้ว่า เมื่อครั้งที่นายทักษิณ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจสั่งการให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสัมปทานในกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นภาษีสรรพสามิต เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้รัฐเสียหายรวมมูลค่ากว่า 66,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง