ข่าวดึก 7HD

กมธ.กฎหมายฯ จ่อยกร่าง พ.ร.บ.ล้างประวัติ คืนผู้บริสุทธิ์สู่สังคม

จากกรณีที่ศาลยกฟ้อง หรือพนักงานสอบสวนและอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีจำนวนมาก พบว่า มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ โดยเฉพาะการขึ้นประวัติอาชญากร ทั้งที่ถือได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว ดังนั้นคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร จึงเตรียมจัดทำร่างกฎหมาย ส่งไปประกอบการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกำลังร่างกฎหมายล้างประวัติอยู่ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และให้โอกาสคนเหล่านั้นกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง